מגנור גאה להיות נותנת החסות הרשמית של ארגון המהנדסים והאדריכלים