מגנור הדברה אלקטרונית – עומדת בתקנים המחמירים במשק

תקן בינלאומי להדברה אלקטרונית

עומדים בתקן TIA להתקנה בחדרי שרתים

תקן CE